مدیریت فروشگاه،هایپر مارکت، فروشگاه زنجیره ای | افزایش فروش و جذب مشتری،

بازاریابی برندسازی جذب مشتری و افزایش فروش، هایپر مارکت، گالری، فروشگاه و مراکز خرید

مدیریت فروشگاه،هایپر مارکت، فروشگاه زنجیره ای | افزایش فروش و جذب مشتری،

بازاریابی برندسازی جذب مشتری و افزایش فروش، هایپر مارکت، گالری، فروشگاه و مراکز خرید

مدیریت فروشگاه،هایپر مارکت، فروشگاه زنجیره ای | افزایش فروش و جذب مشتری،

مشاور و مجری هایپرمارکت، مشاوره تحقیقات اجرا استقرار بازارسازی امکان سنجی ترفیع فروش بازاریابی و مشتری سازی بیش از صد ها فروشگاه در سراسر کشور ، مولف ومترجم 12 عنوان کتاب مرجع کاربردی تخصصی ---اصول و تکنیک های راه اندازی و استقرار فروشگاه و مرکز خرید

به شکل علمی حرفه ای و اصولی بر اساس آخرین متدهای روز دنیا

توسط دکتر علی خویه

www.khooyeh.ir
www.gmas.ir
09122991608


راهکارهای افزایش فروش فروشگاه ها و مراکز خرید مختلف

راه اندازی و استقرار واحد هایپر مارکت و فروشگاه زنجیره ای

هایپر مارکت و فروشگاه زنجیره ای شرکت ها و سازمان های جهت افزایش فروش و بهبود فروش


مشاور و مجری سیستم ها و برنامه های هایپر مارکت و فروشگاه زنجیره ای

مولف و مترجم اولین کتاب مدیریت فروشگاه چیدمان و مهندسی فروش در ایران

مولف و مترجم 12 عنوان کتاب تخصصی منبع دانشگاهی و کاربردی

مدرس دانشگاه

با بیش از 18سال تجربه اجرایی

مشاور فروشگاه های معتبر کشور

مشاور راه اندازی و پیشبرد فروش فروشگاه های معتبر

drmall.ir
salez.ir
دکتر مال DrMall مجموعه‌ای است از کارشناسان خبره و متخصص در صنعت خرده‌فروشی، که هدف آنها استانداردسازی فرایندهای مدیریتی و عملیاتی فروشگاههای زنجیره‌ای، هایپرمارکت‌ها و گالری های و مراکز خرید است.

این گروه با بیش از یک دهه تجربه علمی و عملی، از طریق عارضه‌یابی، استانداردسازی، آموزش، جاری‌سازی، راهبردی و ممیزی دوره‌ای، باعث رونق کسب و کار فروشگاههای بزرگ و کوچک و افزایش فروش آنها می شود. دکتر مال با دارا بودن ۴ دپارتمان مشاوره ، آموزش کاربردی، تحقیقات و اجرا، خدمات خود را که برگرفته از استانداردهای جهانی خرده‌فروشی است عرضه نموده و آماده همکاری با کلیه فروشگاههای زنجیره‌ای، هایپرمارکت ها و مجتمع های تجاری مراکز خرید در سطح کشور ایران و کشورهای آسیای مرکزی می‌باشد.

تیم تخصصی دکتر مال DrMall با استفاده از دانش روز، فناوری های نوین فروشگاهی و استانداردهای بین المللی موفق به طراحی، اجرا و راه اندازی پروژه های فروشگاهی در سطح کشور شده است. هم اکنون نیز مدیران این شرکت آمادگی کامل را دارند که با اشتیاق فراوان تجربیات گرانبها و ارزشمند خود را از ابتدای طراحی تا افتتاح فروشگاه در اختیار شما قرار داده تا با بالاترین میزان بهره وری ،ریسک سرمایه گزاری در این بخش را به حداقل برسانید.

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات
پیوندها

۵ مطلب در خرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

طراحی فروشگاه
از جمله مهم ترین عوامل موفقیت یک خرده فروشی حداکثر اسـتفاده از فضـای قابـل دسـترس یـک فروشگاه می باشد. به این منظور لازم است توازنی بین طراحی فروشگاه و بازارپردازی های مورد نیاز در آن ایجاد گردد. فضای اختصاص داده شده به گروه محصولات مشخص، در فروشـگاه هـا بـر اسـاس میـزان در خواست مشتریان و یا تجزیه و تحلیل در مورد سود و سطح فروش از هر ناحیه از فروشگاه برآورده می شود.
بر این اساس به بخش های با کارکرد زیاد، فضـای بیشـتری اختصـاص داده مـی شـود. در زمـان طراحـی فروشگاه باید به انواع ابزار ها و وسایل در دسترس خود توجه نمود. امروزه انواع وسـیعی از تجهیـزات بـرای برآورده کردن نیازمندی های ویژه در دسترس می باشند. این تجهیرات شامل قفسه های سربازی است کـه در ابعاد، اشکال و ظرفیت های گوناگون قرار دارند. قفسه ها باید طوری طراحی گردند که از ظرفیت و بهره وری هر سانتی متر مربع از فضای فروش حداکثر استفاده را نمـود و همچنـین باعـث دسترسـی آسـان تـر مشتریان به کالا ها گردد.توجه به فضای داخلی و نحوه تقسیم بندی پلان هـا، نقـش مهمـی را در سـاختار معماری یک فروشگاه برعهده دارد. طراحی فضا با انعطاف پذیری بالا و تنوع پذیر از لحاظ چیدمان و آرایش سطوح می تواند کارکردهای مختلفی را بپذیرد و این در حالی است که مخاطب احساس رضایت بیشتری از فضا خواهد داشت.استفاده از جدا کننده های سبک و قابل حمل، شفاف سازی، رنگ بندی های متناسب با نیازهای موجود، تنوع مصالح و توجه به نحوه قرار گیری و تعامل ما بین فضا های مختلف از جملـه ویژگـی هایی هستند که در کنار ساختار خاصی که برای یک پلان معماری فروشگاه در نظر گرفته شده است، مـی تواند بر فضای آن افزوده و حتی قسمتی از مشکلات آن را حل کند. از طرف دیگر معماری داخلی فروشگاه به لحاظ معیارهای روانشناسی اهمیت بسیاری دارد میزان امنیت، صمیمیت، شور و هیجان و آرامش موجود در یک فضا را می توان با راهکارهای مناسب تشدید یا تضعیف نمـود.
shopping center (2)
دربسـیاری از سـاختمان هـا، فضـای تشکیل دهنده می تواند اثر دعـوت کننـدگی )جـذب( داشـته باشـد یـا بـالعکس. از ابتـدای مکـان ورودی ساختمان، وجود درب های متوالی که همه شکل یکسانی دارند باعث گیج شدن افراد می شـود. بنـابر ایـن لازم است درب ورودی از فضا تفکیک شود. یک خرده فروشی خوب بر پایـه ی یـک طـرح و برنامـه ریـزی خوب در فروشگاه مشخص می شود. اگر مشتریان نتوانند به راحتی در فروشگاه حرکت کنند فرصتی بـرای خرید به صاحب فروشگاه نمی دهند. یک قانون ساده جریان ترافیکی بدین صورت تعریـف شـده اسـت کـه مردم تمایل دارند که از سمت چپ به راست در جهت عقربه های ساعت حرکت کنند. بنابراین، اگر شما درسمت چپ فروشگاه باشد، می توانید جریان ترافیکـی در سراسـر فروشـگاه را بـه خـوبی هـدایت نماییـد و همچنین لازم است توجه گردد که، صندوق ها را نباید در سمت چپ یعنی جایی که ورودی فروشگاه است قرار داد. بلکه باید آن ها را در جایی قرار داد که یک چرخش را در سراسـر فروشـگاه تشـویق نماییـد. ایـن مکان را می توان به صورت جذابی طراحی نمود، چرا که آخرین شانس برای فـروش اسـت. همچنـین مـی توان نیاز های کوچک )مانندآبنبات ها، آدامس ها و باتری ها در یک سوپر مارکت( را در کنـار آن هـا قـرارداد
ارتفاع قفسه ها*:
دسترسی آسان به محصول در قفسه ها، موجب می شود که مشتریان به راحتی محصول مورد نظـر را انتخاب و نیز زمان کمتری را از دست می دهند. قفسه بندی از نظر ارتفاع و تعداد طبقات تـاثیر مهمـی در رفتار مصرف کننده دارد)
 • هایپر مارکت، فروشگاه فروشگاه زنجیره ای سوپر مارکت
_
ال. دبلیو. تورلی و رونالد ای. میلمان" در سال ۲۰۰۰ در تحقیقی با عنوان «اثرات جو بر رفتار خرید» نتیجه گرفتند؛ ۵ متغیر جو فروشگاه بر مشتریان اثری تحریک کننده و مستقیم دارند که به ترتیب عبارتند از:
۱) عوامل خارجی فروشگاه (جلوی فروشگاه، محدوده فروشگاه، معماری فروشگاه، ورودی، پارکینگ) بر رفتارهای مشتریان (لذت بردن از خرید، مدت ماندگاری در فروشگاه، کسب اطلاعات، خرید، و رضایت) تاثیری مستقیم دارد،
۲) فضای عمومی و داخلی فروشگاه (قفسه ها، نورپردازی، صدا، دما، تمیزی، پوشش مناسب دیوارها، جای مناسب صندوق فروشگاه، و رایحه موجود در فروشگاه) بر رفتارهای مشتریان (لذت بردن از خرید، مدت ماندگاری در فروشگاه، کسب اطلاعات، خرید، و رضایت) تاثیری مستقیم دارد.
۳) محیط فروشگاه (اختصاص فضای مناسب به قفسه ها و طبقات آنها، طبقه بندی محصولات، جریان رفت و آمد مشتریان، موقعیت پرسنل، دوایر داخلی فروشگاه) بر رفتارهای مشتریان (لذت بردن از خرید، مدت ماندگاری در فروشگاه، کسب اطلاعات، خرید، و رضایت) تاثیری مستقیم دارد.
۴) تصاویر درون فروشگاه ( برچسبهای کالاها و تبلیغات آنها، پوسترها، نشانه ها، کارت ها و تزئینات دیوارها) بر رفتارهای مشتریان (لذت بردن از خرید، مدت ماندگاری در فروشگاه، کسب اطلاعات، خرید، و رضایت) تاثیری مستقیم دارد. و در نهایت ۵) متغیرهای انسانی (شلوغی، ویژگی های مشتریان، ویژگی های کارکنان، و یونیفورم کارکنان) بر رفتارهای مشتریان (لذت بردن از خرید، مدت ماندگاری در فروشگاه، کسب اطلاعات، خرید، و رضایت) تاثیری مستقیم دارد
DrMall HyperMarketing Salez (195)
در تحقیقی با عنوان «اثرات ویژگی های فروشگاه و تجارب احساسی درون فروشگاه بر نگرش به فروشگاه» که در سال 2002 توسط محقیقان ( چانگ جو یو، جونگی پارک و دبورا جی. مکل نیس" ) صورت گرفت مشخص شد که:
۱) طبقه بندی و چینش کالاها اثر مثبتی بر هیجان مثبت مشتریان دارد،
۲) ارزش کالاهای داخل فروشگاه بر هیجانات مثبت فروشگاه تاثیری مثبت دارد،
3) خدمات فروشندگان بر هیجانات مثبت خریداران تاثیر مثبت دارد،
۴) خدمات پس از فروش بر هیجانات مثبت خریداران تاثیر مثبت دارد،
۵) تسهیلات داخل فروشگاه بر هیجانات مثبت خریداران تاثیری مثبت دارد،
۶) جو فروشگاه بر هیجانات مثبت خریداران تاثیری مثبت دارد،
۷) مکان فروشگاه بر نگرش نسبت به فروشگاه تاثیری مثبت دارد،
۸) هیجانات مثبت و منفی خریداران بر نگرش نسبت به فروشگاه موثر است. در مجموع نتیجه این تحقیق نشان داد؛ ویژگی های فروشگاه (طبقه بندی و چینش کالاها، ارزش کالاها) بر هیجانات مثبت خریداران از قبیل لذت، جذب، رضایت، خوشحالی تاثیری مثبت دارد و این هیجانات مثبت بر نگرش به فروشگاه تاثیری مستقیم دارد در حالی که جو فروشگاه (خدمات فروشندگان، خدمات پس از فروش، تسهیلات فروشگاه، و جو ارتباطی بین پرسنل) بر هیجانات مثبت و منفی خریداران تاثیری مستقیم دارد و این هیجانات بر نگرش به فروشگاه موثر است.
 • هایپر مارکت، فروشگاه فروشگاه زنجیره ای سوپر مارکت
بر اساس مطالعات کاتلر، عواملی که می تواند بر ادراک خریداران در مکان خرید تاثیر گذار باشد، به دو دسته انگیزاننده های محیطی و انگیزاننده های بازاریابی طبقه بندی می شوند. در این مطالعه با توجه به اهمیت فضای فروشگاهی بر تصمیم گیری خریداران، انگیزاننده های محیطی برگزیده شده است و بر اساس پژوهش تورلی و میلیمان که فضای داخلی فروشگاه را در فرایند تصمیم گیری خریداران بسیار حیاتی دانسته است، اثر محرک های داخلی فضای فروشگاهی بر شاخص های احساسی ادراکی و تیجه رفتار فرانقشی خریداران بررسی خواهد شد.DrMall (1)
آهتولا  Ahtoula در پژوهشی عنوان نمود که حدود ۵۰٪ مشتریان بدون برنامه ریزی قبلی خرید می کنند. بنابراین می توان با یک برنامه ریزی و طرح مناسب به خصوص در فضای فروشگاهی آنها را به سمت خریدی که مطلوب خرده فروش می باشد هدایت نمود. وی همچنین اشاره می کند در صورتی که خرده فروش با افزایش جذابیت تجربه خرید برای مشتری کاری کند که تعداد دفعات مراجعه مشتری به فروشگاه بیشتر شود، احتمال خرید او نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین، این مساله که فضای فروشگاهی و در نتیجه تجربه خرید برای مشتریان لذت بخش شود تا بتوان بر احساس و ادراک آنها تاثیر مثبت گذاشت، بسیار ضروری به نظر می رسد. ساین" نیز در تحقیقی به این نتیجه رسید که محرکهای محیطی متفاوت می تواند در افرد مختلف اثر گوناگون بگذارد. میزان این تاثیر گذاری به عواملی مانند هدف خرید و رضایت از خرید مشتری بستگی دارد. چنین به نظر می رسد برای مشتریانی که به دنبال مطلوبیت بیشتر هستند احساس رضایت مطلوب از تجربه خرید امری حیاتی است. آنچه که در بین این مطالعات مشترک است، این است که عومل درون فروشگاهی موثر بر ادراک و احساس مشتری می تواند به تغییر رفتار خریدار منجر شود
 
shopping center (6)
اگر چه بسیاری از محققان درباره ارتباط بین فضای فروشگاه و رفتار مشتریان مطالعات خود را انجام دادند، اما ذکر این نکته لازم است که آنها تنها عوامل خاص محیطی همچون (موسیقی پخش شده، دما و ...) را به صورت مجزا بر رفتار مشتری بررسی نموده اند. با این وجود، فرایند خرید تجربه کاملی است که نمی توان عوامل خاص محیطی را از هم تفکیک نمود و به تنهایی تاثیر آن بر ادراک و رفتار مشتری را بررسی کرد. فضای فروشگاهی و محیط فروشگاهی یک مکان آزمایشگاهی نیست که بتوان با محدود کردن و تحت کنترل قرار دادن متغیرهای خاصی احساس و ادراک واقعی مشتری را منعکس کرد، زیرا ممکن است حتی آن متغیرهایی که از نگاه محقیقن مورد توجه و بررسی قرار نمی گیرند نیز بر تصمیم و رفتار خریدار تاثیر گذار باشد
 
Captureک
 • هایپر مارکت، فروشگاه فروشگاه زنجیره ای سوپر مارکت
نورپردازی خوب در یک فروشگاه چیزی بیشتر از یک فضای روشن ساده می باشد. از نورپردازی بـرای قابل توجه ساختن محصول و نیز برای ایجاد احساسی مطلوب که تصور ذهنی از فروشگاه را بـالا مـی بـرد، استفاده می گردد. از نورپردازی همچنین برای نمایش تصاویری که از جذابیت کمی برخوردارند و در حـال حاضر نیز امکان تغییر دادن آن ها وجود ندارد، اسـتفاده مـی شـود. نـورپردازی بایـد بـا نـوع محصـولات و فروشگاه متناسب باشد. به عنوان مثال، ناحیه مربوط به لوازم آرایشی بـه نـور پـردازی ویـژه ای نسـبت بـه فروشگاه های خوار بار فروشی نیاز دارد. نور لامپ در روشنایی فروشگاه بسیار حائز اهمیت است. چرا که به نور طبیعی شباهت بیشتری دارد و به نمایش بهتر کالا در فروشگاه کمک می نماید.
 
http://salez.ir/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-2/
 
دقت کنید کـه اگـر از نور فلورسنت استفاده می نمایید مطمئن شوید که آن ها به صورت عمودی نصب شوند، زیرا توزیـع نـور از این طریق در تمام قسمت های کالا صورت می گیرد .بنابراین اگر در اثر کمی نور، تاریکی فروشـگاه یـا بـی دقتی در چیدن کالا در قفسه، کالایی به سهولت دیده نشود، نمی توان امیـدی نسـبت بـه فـروش آن کـالا داشت. زمانی که گریک فیفر ) 2001در راهروهای فروشگاه حرکت می نمود متوجه شـد کـه احسـاس او با حرکت از یک قسمت به قسمت و راهـروی دیگـر تغییـر مـی کنـد. درحقیقـت بخشـی از ایـن تغییـرات احساسی ممکن است به علت برنامه نورپردازی آشکار فروشگاه ایجاد گـردد. پـس نـورپردازی اصـلی تـرین موضوع در یک فروشگاه می باشد. نور پردازی ها از نظر منبع نوری به دو صورت طبیعی و مصـنوعی اسـت که سعی می شود از نور طبیعی در فضا استفاده شود البته در فروشگاه های مواد غذائی، نور طبیعی طـوری نباشد که باعث فاسد شدن محصولات شود)سایت تی پی یو پی
 • x
 • هایپر مارکت، فروشگاه فروشگاه زنجیره ای سوپر مارکت

نورپردازی
نورپردازی خوب در یک فروشگاه چیزی بیشتر از یک فضای روشن ساده می باشد. از نورپردازی بـرای قابل توجه ساختن محصول و نیز برای ایجاد احساسی مطلوب که تصور ذهنی از فروشگاه را بـالا مـی بـرد، استفاده می گردد. از نورپردازی همچنین برای نمایش تصاویری که از جذابیت کمی برخوردارند و در حـال حاضر نیز امکان تغییر دادن آن ها وجود ندارد، اسـتفاده مـی شـود. نـورپردازی بایـد بـا نـوع محصـولات و فروشگاه متناسب باشد. به عنوان مثال، ناحیه مربوط به لوازم آرایشی بـه نـور پـردازی ویـژه ای نسـبت بـه فروشگاه های خوار بار فروشی نیاز دارد. نور لامپ در روشنایی فروشگاه بسیار حائز اهمیت است. چرا که به نور طبیعی شباهت بیشتری دارد و به نمایش بهتر کالا در فروشگاه کمک می نماید. دقت کنید کـه اگـر از نور فلورسنت استفاده می نمایید مطمئن شوید که آن ها به صورت عمودی نصب شوند، زیرا توزیـع نـور از این طریق در تمام قسمت های کالا صورت می گیرد .بنابراین اگر در اثر کمی نور، تاریکی فروشـگاه یـا بـی دقتی در چیدن کالا در قفسه، کالایی به سهولت دیده نشود، نمی توان امیـدی نسـبت بـه فـروش آن کـالا داشت. زمانی که گریک فیفر ) 2001در راهروهای فروشگاه حرکت می نمود متوجه شـد کـه احسـاس او با حرکت از یک قسمت به قسمت و راهـروی دیگـر تغییـر مـی کنـد. درحقیقـت بخشـی از ایـن تغییـرات احساسی ممکن است به علت برنامه نورپردازی آشکار فروشگاه ایجاد گـردد. پـس نـورپردازی اصـلی تـرین

موضوع در یک فروشگاه می باشد. نور پردازی ها از نظر منبع نوری به دو صورت طبیعی و مصـنوعی اسـت که سعی می شود از نور طبیعی در فضا استفاده شود البته در فروشگاه های مواد غذائی، نور طبیعی طـوری نباشد که باعث فاسد شدن محصولات شود)سایت تی پی یو پی

 • نورپردازی فروشگاهx
 • فضای روشن فروشگاهx
 • نورپردازی مجتمع تجاریx
 • تزئینات فروشگاهx
 • نور فروشگاهx
 • روشنایی فروشگاهx
 • هایپر مارکت، فروشگاه فروشگاه زنجیره ای سوپر مارکت